نحوه ثبت نام

لطفا نحوه ثبت نام خود را انتخاب نمایید

اعتبار سنجی

کد تایید

محل شرکت در آزمون

لطفا محل شرکت در آزمون را انتخاب کنید. چنانچه در استان یا شهر شما محل برگزاری آزمون وجود ندارد باید در استان یا شهر همجوار در آزمون شرکت کنید .

اطلاعات شخصی

اطلاعات تحصیلی

لطفا مقطع تحصیلی خود را انتخاب نمایید.

اطلاعات محل سکونت

اطلاعات تماس

اطلاعات آموزشگاه

سطح آزمون المپیاد

لطفا سطح آزمون را انتخاب نمایید.

پرداخت آنلاین

هزینه آزمون المپیاد هیپو (بر اساس قیمت امروز یورو )

مبلغ قابل پرداخت جهت شرکت در آزمون: 181,000 تومان
TOP