دفتر مرکزی هیپو در اصفهان

تاریخ : 1402/10/18

 

دفتر مرکزی المپیاد هیپو در استان اصفهان به نمایندگی آقای فریدون فانیان  مدیرموسسه زبان شکوه تربیت در حال فعالیت میباشد .

که با حضور ارسطو قائدی برازجانی مدیرعامل موسسه خلاقیت جوانان پارسه و نمایندگی مرکزی هیپو در ایران، سال گذشته در استان اصفهان آغاز به کار کرد.

این مرکز با هدف توسعه فعالیت های موسسه خلاقیت جوانان پارسه و گسترش خانواده المپیاد جهانی هیپو در استان اصفهان ،فعالیت جهت رشد و ارتقای سطح علمی کودکان و نوجوانان و همچنین گسترش نخبه پروری در کشور ایران عزیزمان در حال فعالیت میباشد خواهد کرد.

TOP