بوشهر

استان: بوشهر - شهرستان دشتستان - بخش مرکزی - شهر برازجان - محله: کوی بیمارستان کوچه 13 معلم - خیابان سمیه - پلاک: 0 - طبقه همکف

کد پستی: 7561783981

تلفن تماس: 07734246613 - 07734246705 - 02191690613

ایمیل: hippo.iran@gmail.com

ایمیل روابط عمومی: pr.hippoiran@gmail.com

وبسایت: hippoiran.ir

Bushehr

Country: Iran

Company Name: Hafez English language School

Address: Bimarestan Sq, Borazjan city, Bushehr province, Iran

Town: Borazjan

Email: hippo.iran@gmail.com

Web: hippoiran.ir

Phone: 07734246613 - 07734246705 - 02191690613

Contact Person: Bahador Ghaedi Borazjani

تهران

میدان ونک- خیابان شیخ بهایی- برج مرمر- آفیس 18- موسسه خلاقیت جوانان پارسه

کد پستی: 1995833851

تلفن تماس: 02188031787 - 02188031745 - 02188626328 - 02188054887 - 02188626316

ایمیل: hippo.iran@gmail.com

وبسایت: hippoiran.ir

Tehran

Country: Iran

Address: Office 18, Marmar Tower ,Sheykh Bahaei st, Vanak Sq, Tehran city, Tehran province, Iran

Town: Tehran

Email: hippo.iran@gmail.com

Web: hippoiran.ir

Phone: 02188031787 - 02188031745 - 02188626328 - 02188054887 - 02188626316

Contact Person: Bahador Ghaedi Borazjani

ارسال انتقادات و پیشنهادات

TOP