تعهد نامه آزمون هیپو

اینجانب متقاضی شرکت در المپیاد هیپو 2023 می باشم و با مطالعه تمامی بندهای مقررات ذیل و پذیرش تمامی آنها نسبت ثبت نام در این المپیاد اقدام می نمایم.

 • 1- هزینه پرداخت شده به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.
 • 2- مکان برگزاری (آنلاین ،حضوری ) به هیج عنوان قابل تغییر نمی باشد.
 • 3- مسولیت هرگونه اشتباه در ثبت نام با خود شرکت کننده می باشد.
 • 4- شرکت کننده حق تغییر نمایندگی را ندارد.
 • 5- آزمون سال 2023 بصورت حضوری یا آنلاین می باشد که انتخاب با متقاضی می باشد.
 • 6 -آزمون هیپو به هیچ عنوان تمدید یا تجدید نمی گردد. مسئولیت حضور در آزمون در ساعت مقرر بطور کامل بر عهده متقاضی است.
 • 7 -تامین اینترنت جهت شرکت در آزمون آنلاین بر عهده شخص شرکت کننده می باشد.
 • 8 -مسولیت برگزاری مرحله اول و دوم با نمایندگی مرکزی ایران و مرحله شانس مجدد مربوط به حائزین شرایط وفینال در کشورهای اعلام شده با شرکت کننده است.
 • 9 -نقش نمایندگی مرکزی ایران و دفتر مرکزی ایتالیا در اخذ ویزا بعنوان تسهیلگر بوده و هیچگونه مسولیتی در این زمینه بر عهده ندارند.
 • 10 -محل برگزاری در مرحله دوم در سه شهر تهران و اصفهان و شیراز و در صورت نیاز و صلاحدید افزایش می یابد و متقاضی صرفا حق انتخاب یک مرکز را دارد.
 • 11 -آموزش و آمادگی و آزمون های ماک صرفا از طریق دفتر مرکزی و برنامه ابلاغی به نمایندگی ها می باشد. نمایندگی مرکزی ایران و دفتر مرکزی ایتالیا هیچ گونه مسولیتی در قبال مراکزی که مورد تایید نیست بر عهده نخواهند داشت.
 • 12 -اقامت سه روزه شرکت کنندگان در آزمون فینال هیپو با دفتر مرکزی ایتالیا می باشد. دیگر هزینه های مربوطه از جمله اخذ ویزا، هزینه سفر و دیگر هزینه ها بر عهده شخص شرکت کننده میباشد.
 • 13 -آزمون اول در محل نمایندگی و در صورت صالحدید دفتر مرکزی بصورت تجمیعی در یکی از شهرهای آن استان برگزار می گردد و متقاضی نسبت به چگونگی تعیین محل برگزاری آزمون حق اعتراض ندارد.
 • 14 -متقاضی باید در کارگاه های توجیهی شرکت نموده و در صورت عدم شرکت، مسئولیت هر گونه اشتباه با متقاضی می باشد.
 • 15 -مسئولیت صدور گواهی حضور در هر مرحله بر عهده نمایندگی معرف متقاضی است. این گواهی بایستی بصورت آماده و تایید شده به متقاضی تحویل گردد. کلیه مسئولیتهای تحویل این گواهی برعهده نمایندگی که نسبت به معرفی و ثبت نام متقاضی اقدام کرده می باشد.
 • 16 -مسئولیت پیگیری و انجام تمامی مراحل از ثبت نام تا اعلام نتایج برعهده نمایندگی متقاضی می باشد.
 • 17 -متقاضی ملزم به تبعیت از هر گونه جابجایی و آیین نامه جدید که از طرف دفتر مرکزی ایتالیا ابلاغ می گردد می باشد.
 • 18 -متقاضی بایستی از ابتدای ثبت نام مدارک و پاسپورت خود را مهیا نماید و ایمیل فعال داشته باشد که تمامی موارد بصورت ایمیل ارسال می گردد.
 • 19 -از آنجا که این المپیاد علمی بوده و رقابت در آن جهت رشد و اعتلای علمی شرکت کنندگان میباشد در صورت بروز هرگونه اختلاف، دفتر داوری بین المللی حکیمی نژاد به عنوان داور معرفی میگردد.
 • 20 -اینجانب سواالت متداول هیپو را بطور کامل و دقیق مطالعه نموده ام.

نحوه ثبت نام

لطفا نحوه ثبت نام خود را انتخاب نمایید

اعتبار سنجی

کد تایید

اطلاعات شخصی

اطلاعات تماس

سطح آزمون المپیاد

لطفا سطح آزمون را انتخاب نمایید.

پرداخت آنلاین

هزینه آزمون المپیاد هیپو

مبلغ قابل پرداخت جهت شرکت در آزمون: 600,000 تومان
TOP