راه اندازی دفتر هیپو ایران در اصفهان

تاریخ : 1401/10/22

با حضور ارسطو قائدی برازجانی مدیرعامل موسسه خلاقیت جوانان پارسه و نمایندگی مرکزی هیپو در ایران، شعبه جدید این موسسه در استان اصفهان آغاز به کار کرد.

این مرکز با هدف توسعه فعالیت های موسسه خلاقیت جوانان پارسه و گسترش خانواده المپیاد جهانی هیپو در استان اصفهان فعالیت خواهد کرد.
جزئیات خبر طی روزهای آتی به اطلاع همراهان هیپو خواهد رسید

 

TOP